Zmiany prawa konsumenckiego 2023 r.

Zmiany prawa konsumenckiego 2023 r.

Zmiany prawa konsumenckiego 2023 r. 2560 1707 Ela Szymanek

Zmiany prawa dla sklepów internetowych 2023 r.

Mamy to, nareszcie! Zmiany prawa konsumenckiego wejdą w życie 1 stycznia 2023, po roku opóźnienia względem wytycznych dyrektywy towarowej i cyfrowej i półrocznym opóźnieniu dla omnibusa. Piszę nareszcie, bo od kwietnia prowadziałam newsletterowy OMNIBUS alert, na który zapisało się kilkaset osób i w którym pisałam o postępie prac legislacyjnych. Od kwietnia też studiowiowałam dyrektywy i projekty ustaw, żeby przygotować gotowe rozwiązania dla sprzedawców internetowych, dzięki czemu temat zmian prawa 2023 mam opanowany do perfekcji (bliskiej wypalenia xd) W końcu czas na ostateczne podsumowanie zmian prawa 2023 dla sklepów internetowych i propozycję rozwiązań.

Jeśli chcesz przestudiować jakie zmiany wnosi każda z dyrektyw, to zapraszam do poniższych wpisów:
– dyrektywa cyfrowa tutaj
– dyrektywa towarowa tutaj
– dyrektywa Omnibus tutaj.

Zanim przejdę do ostatecznego podsumowania, najpierw Cię uspokoję, że możesz przejść przez aktualizację swojego regulaminu bez bólu. Przez te kilka miesięcy udało mi się stworzyć produkt, który krok po kroku przeprowadza Cię po Twoim regulaminie i daje Ci gotowe zapisy do wklejenia! Nie znalazłam drugiego takiego produktu na rynku! Możesz dokonać aktualizacji regulaminu za ułamek ceny nowego regulaminu! I do tego dostajesz „pakiet przetrwania” na nowy stan prawny w postaci przewodników i ebooków! Sprawdź!

aktualizacja regulaminu internetowego 2023
 • gotowe zapisy aktualizujące do wklejenia w regulaminie z instrukcją krok po kroku,
 • gotowe zapisy dot. lead magnets i newslettera (oszczędzasz 99 zł na osobnym regulaminie lead magnet!),
 • BONUS: e-book „Jak rozumieć i postępować z klientem po zmianach w reklamacjach” wartości 39 zł (dot. aktualizacji sprzedaży produktów fizycznych),
 • instrukcja „Jak organizować promocje i wyprzedaże po wdrożeniu Omnibusa”,
 • zaktualizowane formularze odstąpienia od umowy i reklamacyjny.

Ok, to teraz czas na podsumowanie zmian prawa konsumenckiego 2023! Sprawdźmy, co musisz dodać w swoim regulaminie!

Jak dostosować sklep internetowy na zmiany prawa 2023? -Opinie klientów.

Omnibus kończy erę fake’owych opinii produktów! Przynajmniej z założenia.;) Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca, który umożliwia dostęp do opinii konsumentów ma jednocześnie poinformować czy i w jaki sposób zapewnia, by publikowane opinie  pochodziły od konsumentów, którzy faktycznie używali danego produktu lub go nabyli. Zaniedbanie tego obowiązku będzie uznane za nieuczciwą praktykę rynkową. Najprościej załatwić to odpowiednim oświadczeniem w regulaminie, plus oczywiście faktycznie pilnować, żeby te opinie były pozyskiwane wg złożonego oświadczenia

Zmiany w prawach konsumenta 2023 r. – środki komunikacji

Omnibus wprowadza nam dodatkowy obowiązek informacyjny. Dotychczas trzeba było informować konsumenta o adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą. Nowy przepis nakazuje informować także o innym środku komunikacji online (jeżeli taki środek przedsiębiorca dodatkowo udostępnia), który:

 1. “gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji, 
 2. spełnia wymogi trwałego nośnika, 
 3. umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się konsumenta z przedsiębiorcą;”

Innymi słowy, jeśli dajesz swoim klientom możliwość kontaktowania się z Tobą przez messenger, whatsapp czy DM na Instagramie – dopisz to w swoim regulaminie. Dodaj także nr telefonu, pod którym można się z Tobą kontaktować.

Zmiany prawa dla sprzedawców internetowych 2023 – dopasowanie ceny.

Implementacja Omnibusa wprowadza także obowiązek informowania konsumentów o zautomatyzowanym dostosowywaniu ceny. Co to jest w praktyce? Niektóre linie lotnicze podnoszą ceny jeśli kilka razy sprawdzisz lot na określony kierunek. Nawet jeśli nie stosujesz takich algorytmów, dobrą praktyką będzie zawrzeć o tym informację w regulaminie.

Przykład: 

“Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji”

Zmiany prawa dla sprzedawców produktów cyfrowych.

Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta wprowadza dodatkowe obowiązki informacyjne dla sprzedawców produktów cyfrowych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta sprzedawca ma obowiązek poinformować o funkcjonalności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony oraz mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Obowiązek ten dotyczy zarówno sprzedawców treści cyfrowych, jak sprzedawców towarów z elementami cyfrowymi (np. smart watch)

Żebyś miał/a kontekst, poniżej wklejam definicje z ustawy:

5f) funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
5e) kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;
5g) interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te, za pomocą których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju;

Brzmi groźnie, wiem. Ale w praktyce oznacza to po prostu rozbudowanie opisu produktów. Jeśli Twoje produkty jeszcze nie mają takich opisów, to po wprowadzeniu zmian musisz zadbać, aby dodać takie zapisy jak:

 • Na jakim sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu działa treść cyfrowa, 
 • W jakim formacie zapisana jest treść cyfrowa, jaki program potrzebny jest do jej uruchomienia,
 • Jeśli jest to kurs online, czy trzeba być użytkownikiem jakiejś platformy, żeby wziąć w nim udział, czy trzeba gdzieś dodatkowo zakładać konto etc

To Twój wybór, czy zdecydujesz się dodać te informacje przy opisie produktów czy w regulaminie, ważne aby konsument miał możliwość zapoznać się z nimi przed zawarciem umowy. Jeśli zdecydujesz się umieścić te zapisy w regulaminie, pamiętaj o jego aktualizacji za każdym razem, gdy coś zmieni się funkcjonalności, kompatybilności lub interoperacyjności Twoich produktów;)

Zmiany prawa e-commerce 2023 – aktualizacje.

Wdrożenie dyrektywy cyfrowej do polskiej ustawy o prawach konsumenta  wymaga, by sprzedawcy treści cyfrowych informowali o ich aktualizacjach oraz konsekwencjach ich nieinstalowania. 

Art. 43k ust. 3. Przedsiębiorca informuje konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas:
1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub 
2) zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami
4. Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez przedsiębiorcę zgodnie z ust. 3, przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli: 
1) poinformował konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania; 
2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę.

Pewnie myślisz sobie teraz “ale jakie aktualizacje, ja żadnych nie robię”. No bo o jakich aktualizacjach można mówić w przypadku, kiedy sprzedajesz e-booki z przepisami wegańskimi? W mojej opinii, nie ma obowiązku zapewniania aktualizacji jeśli te aktualizacje nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania produktu. Co jest na to dobrym przykładem? Wtyczka do wordpressa (w tym wypadku usługa cyfrowa, nie treść). Zapewnianie jej aktualizacji wpływa na poprawność działania produktu. Jej nieotrzymanie, albo otrzymanie jej niezgodnie z umową (regulaminem w zakresie aktualizacji) jest podstawą do roszczeń o niezgodność z umową. Można jeszcze zapewniać aktualizacje, które wcale nie są niezbędne dla działania treści cyfrowej, ale wynikają z naszych standardów, naszego podejścia do klienta. O takich przykładach mówię aktualizacji i tam też daję gotowe rozwiązania dla takich sytuacji.

aktualizacja regulaminu internetowego 2023
 • gotowe zapisy aktualizujące do wklejenia w regulaminie z instrukcją krok po kroku,
 • gotowe zapisy dot. lead magnets i newslettera (oszczędzasz 99 zł na osobnym regulaminie lead magnet!),
 • BONUS: e-book „Jak rozumieć i postępować z klientem po zmianach w reklamacjach” wartości 39 zł (dot. aktualizacji sprzedaży produktów fizycznych),
 • instrukcja „Jak organizować promocje i wyprzedaże po wdrożeniu Omnibusa”,
 • zaktualizowane formularze odstąpienia od umowy i reklamacyjny.

Zmiany prawa konsumenckiego 2023 – Dostarczenie i dostępność treści cyfrowej.

Kolejnym obowiązkiem informacyjnym wobec konsumenta jest poinformowanie go o tym, kiedy Treść cyfrowa zostanie dostarczona. Całkiem możliwe, że masz już ten zapis w regulaminie, bo to dość oczywiste, żeby poinformować konsumenta o tym, kiedy dostanie produkt. To co jest nowe, to informacja o tym przez jaki okres Konsument będzie mieć możliwość dostępu do treści cyfrowych (np. konta/platformy) lub jak długo będzie mieć możliwość pobrania treści cyfrowej.

Obowiązkowy regulamin Lead magnets i newslettera.

Implementacja dyrektywy cyfrowej wprowadza niezłe zamieszanie w zakresie lead magnets i newslettera. Nowelizacja polega na tym, że ustawę o prawach konsumenta ma się zacząć stosować także w odniesieniu do umów, wskutek których konsument zobowiązuje się do dostarczenia danych osobowych. Jest to zatem nic innego jak lead magnets, newsletter, webinary, wyzwania etc., które są dla konsumenta darmowe tak długo jak daje on za nie swojego maila. Jeśli ustawę o prawach konsumenta stosuje się także do treści cyfrowych, za które płaci się danymi osobowymi, oznacza to, że do tych “darmowych” treści cyfrowych stosuje się dokładnie takie same przepisy jak do treści cyfrowych będących w regularnej sprzedaży. Co to oznacza w praktyce? 

Trzeba wprowadzić do regulaminu nowe zapisy dotyczące lead magnets. Można to zrobić w formie oddzielnego regulaminu (w moim sklepie znajdziesz oddzielny regulamin dla lead magnets) lub wprowadzić zapisy dotyczące lead magnets w regulaminie sprzedaży. Pamiętaj, że zarówno aktualizacja jak i zaktualizowane regulaminy w moim sklepie w swoich pakietach zawierają zapisy lead magnets i newslettera. Nie musisz kupować osobnego regulaminu!

Pamiętaj, że jeśli nie masz lead magnets u siebie (to znaczy nie dajesz żadnych treści cyfrowych w zamian za podanie danych osobowych, w tym także newslettera), wtedy nie musisz mieć regulaminu dla lead magnets i newslettera.

Zmiany prawa w wyprzedażach 2023 – OMNIBUS.

Mówiąc w bardzo telegraficznym skrócie, od nowego roku za każdym razem kiedy będziesz robić promocję w sklepie internetowym (lub nawet stacjonarnym), będziesz mieć obowiązek podania najniższej ceny obowiązującej w ciągu ostatnich 30 dni. Dotyczy to nawet reklam. Ale, że jest to temat obszerny, z różnymi wątkami, to zamiast opisywać tylko jego frakcję tutaj, zachęcam Cię do pobrania poradnika, w którym wszystko dokładnie wyjaśniam i podaję przykładowe rozwiązania.

Zmiany w reklamacjach 2023

Jedną z największych zmian prawa konsumenckiego 2023 r. jest rewolucja w zakresie reklamacji. Zmienia się tu podstawa, czyli zamiast wady towaru będziemy od stycznia 2023 r. mówić o niezgodności z umową. Zarówno dla treści cyfrowych jak i usług fizycznych. To oznacza, że wszystkie zapisy z regulaminu dot. rękojmi możesz wyrzucić, bo w ich miejsca wchodzą zupełnie nowe przepisy. Pisałam już szczegółowo o tych zmianach w osobnych postach, więc żeby nie powielać treści tam, Cię odsyłam.

Dla produktów fizycznych tutaj.

Dla produktów cyfrowych tutaj.

Zaktualizowane regulaminy sklepu internetowego 2023.

To miał być krótki post podsumowujący zmiany, ale jak widać z tymi aż trzema dyrektywami nie da się krótko. Zmiany są naprawdę ogromne. Zaktualizowanie regulaminów to jedno, ale zrozumienie nowego prawa, zwłaszcza w zakresie reklamacji to drugie. Dlatego mocny nacisk kładę na edukację. Do każdego mojego produktu dołączam instrukcje, przewodniki i ebooki, które pozwolą Ci przerwać przez chaos, który nadchodzi z rokiem 2023, w szczególności w zakresie reklamacji. Do sprzedaży produktów fizycznych dołączam ebook „Zmiany w reklamacjach od 2023 r.” a dla sprzedaży treści cyfrowych instrukcję wyjaśniającą sprzedaż tych treści od 2023 r. To moje rozwiązania dla sprzedawców internetowych. Zapraszam także na usługę indywidualną, przy czym na grudzień nie ma już miejsc, przyjmuję zapisy na styczeń!

Powodzenia na 2023 rok!:) Dużo Peace 😉


Nazywam się Ela Szymanek, jestem prawniczką i stworzyłam kancelarię bez spiny Peace & Law.

Wraz z zespołem ogarniam dla klientów prawa autorskie, e-commerce, umowy i szeroko rozumiany biznes online. Z wielką pasją edukuję z prawa na blogu, webinarach, festiwalach, prelekcjach a także na uczelni WSB na kierunku „E-marketing i e-commerce. Biznes w Internecie.”

Potrzebujesz pomocy prawnej? Napisz tutaj!