strefa podróży

Byłam w 51 krajach,
spełniłam marzenie o podróży dookoła świata.

Obsługa prawna świata podróżniczego to połączenie moich wielkich pasji – do podróży i do prawa.

Dla kogo?

Opiniuję, doradzam, tworzę i negocjuję umowy, czyli pracuję nad wszelkiego rodzaju zagadnieniami prawnymi, pojawiającymi się w działalności podróżników, w tym przede wszystkim zabezpieczaniem ich własności intelektualnej. Sprawdź poniżej, jak mogę Ci pomóc.

Tworzę  kompleksową obsługę prawną organizatorów imprez turystycznych, powiązanych usług turystycznych, a także pojedynczych usług turystycznych nietworzących imprezy turystycznej (warsztaty, szkolenia i konferencje wyjazdowe). Doradzam, zaopiniuję, stworzę umowy lub regulaminy w każdym temacie, który pojawia się w związku z prowadzeniem działalności turystycznej. Sprawdź poniżej moje przykładowe usługi.

Pomagam Klientom w dochodzeniu roszczeń od biur podróży (zarówno odszkodowań jak i zadośćuczynień) w przypadku zmarnowanego urlopu.

Kliknij i sprawdź najczęściej wybierane usługi.

  • doradztwo w sprawie zgłaszania wpisu do rejestru organizatorów turystyki,
  • doradztwo w sprawie kwalifikacji usługi jako imprezy turystycznej,
  • doradztwo w sprawie kwalifikacji usługi jako powiązanych usług turystycznych,
  • doradztwo w sprawach z zakresu obowiązywania ustawy o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
  • doradztwo w sprawach z zakresu obowiązywania ustawy o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
  • kompleksowa obsługa prawna umów związanych z prowadzeniem szeroko pojętego biznesu turystycznego (w tym zakazy konkurencji, ochrona know-how, bieżące umowy z podwykonawcami, umowy najmów etc.)
  • reklamacje i dochodzenie odszkodowań w związku z niezgodnością umowy o usługi turystyczne a stanem faktycznym podczas wyjazdu, a także zmarnowanym urlopem
  • dochodzenie zadośćuczynienia za zmarnowany urlop w przypadku naruszenia dóbr osobistych.
  • kompleksowe wsparcie prawne organizacji festiwalu w tym w szczególności umowy z prelegentami, umowy ze sponsorami, umowy najmu sal i pomieszczeń, umowy z podwykonawcami, regulaminy dla uczestników, legalność działań online i promocji etc.
  • umowy o przeniesienie praw autorskich
  • umowy licencyjne
  • negocjacje umów z wydawnictwami
  • granice inspiracji cudzym utworem
  • utwory zależne
  • współautorstwo
  • rejestracja znaków towarowych, wzorów przemysłowych
  • umowy zabezpieczające własność przemysłową
  • zabezpieczenie praw własności intelektualnej w relacji z pracownikami, freelancerami, podwykonawcami etc.
  • zagadnienia związane ze sprzedażą tradycyjną lub online
  • regulaminy wydarzeń/ sklepów/serwisów
  • procesy zakupowe od strony prawnej
  • relacje B2B
  • sprzedaż konsumencka i wszystkie zagadnienia z nią związane
  • umowy na tworzenie stron internetowych, serwisów, sklepów
  • social media od strony prawnej
  • konkursy
  • repostowanie, oznaczanie innych marek (w szczególności w odniesieniu do czynów nieuczciwej konkurencji czy naruszeń znaków towarowych)
  • prawa autorskie w social mediach
  • ocena legalności reklamy i ewentualne ograniczenia
  • lokowanie produktów
  • umowy dla influencerów
  • ocena legalność reklamy produktów w tekstach sponsorowanych
  • analiza związana z przejawami nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy
  • ocena możliwości wykorzystania wizerunku
  • umowy na wykorzystanie wizerunku
  • podejmowanie działań w związku z bezprawnym wykorzystaniem wizerunku
  • podejmowanie działań w związku z naruszeniem dóbr osobistych
  • zabezpieczenie zbierania danych osobowych online, polityki prywatności cookies
  • audyty RODO
  • wdrażanie RODO

Nie ma lepszej reklamy niż zadowoleni Klienci.

Poniższa wiedza może Ci się przydać, skorzystaj!

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się!