Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w 2023 r.

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w 2023 r.

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w 2023 r. 1280 960 Ela Szymanek

Często spotykam się z opinią, że rejestracja znaku towarowego to jakieś kosmicznie duże pieniądze, co często wpływa na decyzję o nierejestrowaniu znaku. To ile kosztuje to zastrzeżenie znaku towarowego ? Poniżej pokazuję, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego.

Koszty różnią się od siebie w zależności od tego, gdzie chcemy, żeby nasz znak towarowy było chroniony oraz w ilu klasach. Wyróżniamy 45 klas towarów i usług. Ochrona znaku towarowego jest skuteczna wyłączanie w klasach, jakich została zarejestrowana. Dla przykładu, jedna klasa to na przykład usługi prawne, inna to usługi szkoleniowe. Klasy dobiera się pod kątem aktualnie prowadzonego biznesu lub wizji jego rozwoju. Wiadomo, im więcej klas się zastrzeże, tym większa ochrona, ale jednocześnie koszt.

Ochrona może być udzielona na Polskę, na Unię Europejską lub na świat (a precyzyjniej na wybrane kraje świata.

Koszt rejestracji znaku towarowego w Polsce.

Rejestracji znaku towarowego dokonuje się przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Etapy dokonywania opłat są dwa, najpierw za zgłoszenie a następnie, jeśli Urząd nie znajdzie powodów by odrzucić zgłoszenie, za przyznanie ochrony.

1. Zgłoszenie:

 • 450 zł za jedną klasę towarową (400 zł za zgłoszenie elektroniczne)
 • 120 zł za każdą kolejną klasę

2. Ochrona (przyznana na okres 10 lat):

 • 400 zł za każdą klasę towarową
 • 90 zł za publikację informacji o udzielnym prawie ochronnym

Podsumowując. Jeśli dokonujesz zgłoszenia w 2 klasach towarowych 520 zł (zgłoszenie) + 890 zł (ochrona) = 1410 zł

Koszty rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej:

Rejestracji znaku towarowego dokonuje się przed EUIPO ( Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) w Alicante.

1. Zgłoszenie i ochrona

 • 1000 euro za głoszenie w jednej klasie (850 euro przy zgłoszeniu elektronicznym)
 • 50 euro – opłata za drugą klasę
 • 150 euro – za każdą kolejną klasę

Ochrona przyznawana jest na 10 lat. Przed upływem 10 lat należy uiścić opłatę za przedłużenie, która wynosi 850 euro + koszty za każdą dodatkową klasę (jak wyżej)

Podsumowując. Jeśli dokonujesz zgłoszenia w 2 klasach towarowych (drogą elektroniczną) to wydasz 850 euro (pierwsza klasa) + 50 euro (za drugą klasę) = 900 euro

Koszty rejestracji znaku towarowego na cały świat.

Punktem wyjścia jest to, że najpierw trzeba mieć przyznaną ochronę na znak towarowy w Polsce lub UE, a następnie rozszerzać na kolejne państwa. Robi się to przed WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) w Genewie

1. Zgłoszenie i ochrona.

 • 653 CHF (franków szwajcarskich) jeśli znak nie jest przedstawiony w kolorach
 • 903 CHF jeśli znak przestawiony jest w kolorach
 • 100 CHF – opłata za każdą klasę powyżej trzech (powyższe opłaty obejmują 3 klasy towarowe)
 • 100 CHF płatne za każde wskazane państwo (porozumienia madryckiego), w którym chcemy mieć objęty ochroną znak towarowy
 • 300 CHF za dokonanie wpisu o rejestracji znaku

Po upływie 10 lat płacimy za ochronę na kolejną dekadę. 653 CHF opłaty podstawowej + 100 CHF za każdą klasę powyżej trzech.

Podsumowanie tutaj robi się bardziej skomplikowane, bo na opłatę składa się dodatkowo ilość państw, w których chcemy dokonać zastrzeżenia oraz niektóre kraje porozumienia madryckiego mają swoją dodatkową tabelę opłat.

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz doradztwa w zakresie znaków towarowych najlepiej skontaktuj się ze mną i zobaczymy jaka strategia ochrony byłaby najlepsza dla Twojego biznesu.


Nazywam się Ela Szymanek, jestem prawniczką i stworzyłam kancelarię bez spiny Peace & Law.

Wraz z zespołem ogarniam dla klientów prawa autorskie, e-commerce, umowy i szeroko rozumiany biznes online. Z wielką pasją edukuję z prawa na blogu, webinarach, festiwalach, prelekcjach a także na uczelni WSB na kierunku „E-marketing i e-commerce. Biznes w Internecie.”

Potrzebujesz pomocy prawnej? Napisz tutaj!